Narsisizm/Narsizm ve Instagram

0
606

Echo (Yankı): Yunan mitolojisinde güzeller güzeli bir su perisidir. Echo'nun tek kusuru sürekli konuşması ve kendinden başkasını dinlememesidir. Bu huyundan ötürü Zeus'un eşi Hera tarafından ormanda dolaşmak ve başkalarının cümlesinin son sözünü tekrarlamakla cezalandırılmıştır. Narcissus ( Narsisizm ve Nergis) bir gün ormanda dolaşırken, Echo ile karşılaşır. Echo bu güçlü ve yakışıklı delikanlıya aşık olur. Narcissus Echo ile konuşmaya çalışır. Lanetlenmiş Echo sürekli Narcissus'un cümlelerinin son kelimesini tekrarlar. Narcissus sıkılır. Dönüp gider..Bu duruma çok sinirlenen Echo, Narcissus'a beddua eder. Olympos'taki tanrılar Echo'yu duyar ve Narcissus'u kendi görüntüsüne aşık olmakla lanetler. Bir gün Narcissus ormanda gezerken susuzluğunu gidermek cam gibi berrak bir pınara yaklaşır ve su içmek için eğilir.Narcissus, eğildiğinde suda aksini görür ve dona kalır. Suda, muhteşem güzel biri vardır kımıldamaksızın kendine bakan, içindeki ateşi tutuşturan, onu aşkla coşturan ve kendini arzulatan. Narcissus, kendi görüntüsüne aşık olmuştur. Pınarın başından ayrılamaz.Sudaki görüntüsüne dokunmaya çalışır ama her denemesinde görüntüsü dağılır. Echo'da bir kayanın dibinde onu izler. Narcissus, yemek yiyemez ve su içemez günden güne erir. Bir gün vücudu dayanamaz. Elini sudaki görüntüsüne doğru uzatır. Elveda der ve pınarın içine düşer.Echo'da onun bu son sözünü tekrarlar suya düşen Narcissus'un ardından "Elveda". Echo'da Narcissus'un ölümüne dayanamaz ve tanrılara onu öldürmesi için yalvarır. Tanrılar da Echo'yu kayaya çevirir. O günden beri kayalar, ormanda bir kayaya bağıran insanın son sözlerini tekrarlar.. Echo ile Narcissus'un hikayesi birey, ikili ilişkiler ve toplum bağlamında dersler çıkarılabilecek bir mitolojik hikayedir. Çağımız bireyinin içinde bulunduğu ruhsal ve tatmini zor açlık, başkasını dinlememe, kendine aşırı hayranlık bunlardan biridir.Birey özellikle sosyal medyanın narsisizmi özendiren uygulamaları ile toplum önünde topluma kulaklarını kapayıp kendi görüntüsüne veya fikrine hayran olmaktadır. Toplum da özellikle yazılı ve görsel medyanın yönlendirmesi ile bulunduğu duruma (ki çoğunlukla verilene hayran olan) Narcissus gibi bakmaktadır. Toplumun aydınları da Echo gibi lanetlenmiş ise, topluma yön vermek yerine yeri geldiğinde kendi cahilliğine hayran olmakla lanetlenmiş toplumun düşüncelerini ona tekrar etmekdir. Ders şudur ki Echo'da, Narcissus'da güzelliklerine veya güçlü olmalarına rağmen yok olmuşlardır. İster birey ister toplum bağlamında başkasını dinlemeli, başkasını görmeliyiz! 

 

 

 

 

Modern dünyada sosyal medya gündelik hayatımızın büyük bir bölümünü işgal etmekte sosyal hayatımız sadece komşuluk, akrabalık ve arkadaşlık ilişkilerinden farklı bir yönde ilerlemektedir. Facebook,twitter, instagram, tumblr,tinder, linkedin vs. gibi sosyal medya uygulamaları arkadaş,iş,aile ve cinsel hayatımız üzerine yaptığımız tercihleri büyük bir oranda etkilemektedir. Bu yüzden sosyal medyanın psikolojik, sosyolojik ve ekonomik etkilerinin incelenmesi gerektiğini düşünmekteyim.

Sosyal evrim içerisinde sosyal medyanın rolü her geçen gün artmaktadır. Bu evrim birey bazında ve toplum bazında farklı etkiler göstermektedir. Birey bazında insanların sanal mutluluklar ya da gerçek arkadaşlıklar kurmasına, yalnızlıktan kaçmasına veya asosyalleşmesine neden olabilmektedir. Toplum açısından değerlendirdiğimizde ise, işin özellikle kendiliğinden düzen (gösteri,eylem gibi sosyal hareketlerin ortaya çıkması) benzeri insanların birbirini etkilemesine neden olabilmektedir. Ayrıca toplum mühendisliğinde de sosyal medyanın öne büyüktür. Özellikle Suriye İç Savaşı'nda IŞİD/DAEŞ örgütünün sosyal medyayı aktif şekilde kullanması bunun örneklerinden biridir. Diğer örnekler ise, Arap baharının twitter'dan beslenen bir oluşum olmasıdır.

Arap baharı ve Gezi parkı gibi olaylarda twitter'in etkin kullanımı sosyal hareketlerde sosyal medyanın etkisini gösterirken, intiharını facebook hesabında canlı yayınlayan insanların varlığı psikolojik yönü konusunda biraz fikir vermekte. Bu yüzden sosyal medyanın insan davranışları, insan kişilik özelliklerinin de sosyal medya kullanım davranışları ile ilişkisini inceleyen çalışmaları inceleyip sizinle paylaşmaya çalışacağım.

Bu başlık altında kullanıcı sayısı her geçen gün artan Instagram fotoğraf paylaşma uygulamasının psikolojik bir rahatsızlık olan narsisizmle olan ilişkisini inceleyen makaleler ve sonuçları paylaşılmaktadır.

 

Orjininal Makale Adı: Lying or longing for likes? Narcissism, peer belonging, loneliness and normative versus deceptive like-seeking on Instagram in emerging adulthood​

Türkçe Makale Adı: Beğeniler için yalan söyleme mi veya arzu duyma mı? Gelişme çağındaki yetişkinlik için Instagramda narsisizm, akran etkisi, yalnızlık ve normatife karşı aldatıcı beğeni-bekleme

Yazarlar: Tara M. Dumas , Matthew Maxwell-Smith , Jordan P. Davis , Paul A. Giulietti

Çalışma Yılı: 2017

Öne Çıkan Bulgular

 • Erginlik çağında olan yetişkinlerde iki farklı Instagramda beğeni bekleme davranışı bulunmaktadır: normatif (olması gerektiği gibi) ve aldatıcı bekleyiş
 • Narsisizm kişilik özelliği, aldatıcı beğeni bekleyenlerin motivasyonlarının popülerliği arttırmak ve yaratıcı görünmek ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşmaktadır.
 • Zayıf akran etkisi daha fazla aldatıcı beğeni bekleme ve daha az normatif beğeni bekleme ile ilişkilendirilmektedir.
 • Güçlü narsisizm ve güçlü akran etkisinin daha fazla normatif beğeni beklentisine yol açtığı saptanmıştır.

 

Kaynak: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563217300493

 

Orjininal Makale Adı: The role of narcissism in self-promotion on Instagram

Türkçe Makale Adı: Instagramda kendini tanıtmada/sunmada narsisizmin rolü

Yazarlar:

Çalışma Yılı: 2016

Öne Çıkan Bulgular

Bu çalışmada narsisizm ve instagramda kendi reklamını yapan (self promotion) kullanıcıların davranışı arasındaki ilişki incelenmiştir. Kore'de gerçekleştirilen çalışmada 212 aktif instagram kullanıcısına online anket çalışması uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre narsisist özellikleri yüksek bireyler;

 • daha çok selfie çekmekte,
 • daha çok kendilerini odak noktası gösteren fotoğraflar kullanmakta,
 • profil fotoğraflarını daha sık güncellemekte,
 • instagramı kullanan diğer kişilere oranla instagramda daha fazla vakit geçirmekte,
 • Ayrıca profil fotoğrafı olarak fiziksel özelliklerini sergileyen daha çekici fotoğraflar kullanmaktadır.

Çalışmanın narsisizmin alt boyut göstergeleri ilgili özellikleri ayrı ayrı değerlendirildiğinde elde edilen bulgulara göre Şişirilmiş gösterişçilik "Grandiose Exhibitionism" pozitif ve Liderlik/Otorite "Leadership/Authority " negatif şekilde selfie gönderilerinin frekansını ve profil fotoğraflarının evrimini tahmin etmiştir. Buna rağmen hak verme/ sömürme "Entitlement/Exploitativeness" göstergesinin bireylerin Instagram'da Kendi Reklamını Yapma davranışı üzerinde herhangi bir etkisi bulunamamıştır.

Kaynak: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886916304032

 

Orjininal Makale Adı: Instagram: Motives for its use and relationship to narcissism and contextual age

Türkçe Makale Adı: Instagram: Kullanım motivasyonları ve konteks çağ ile narsisizm ile ilişkisi

Yazarlar: Pavica Sheldon ve Katherine Bryant

Çalışma Yılı: 2016

Öne Çıkan Bulgular

Bu çalışmada Instagram kullanımının motivasyonları ve bunun narsisizm ve konteks çağ ile ilişkisi incelenmiş. Çalışmada yaşları 18 ile 52 arasında değişen 104 erkek ve 133 kadın toplam 239 öğrenciye anket uygulanmıştır. Narsisizmi ölçmek amacıyla Minnesota Çoklu-fazlı kişilik Envanteri (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) MMPI) kullanılmıştır.

Çalışmanın sonuçlarına göre:

 • Kadınlar erkeklere oranla daha yoğun şekilde instagram kullanmaktadır.
 • Instagram kullanıcıları instagramı başkalarını gözetleme ve bilgi edinme, Yaptıklarını kayıt altına alma, "Cool" görünme ve yaratıcılığını sergilemek için kullanmaktadır.
 • Başkalarını gözetleme (Stalk) ve "Cool" görünmek için instagram kullanımı ile narsisizm arasında pozitif ilişki bulunmaktadır.

 

 

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments