Kategoriler
Ekonomi Psikoloji

İktisat-İşletme Bölümlerinde Deney Yapmayı Neden Öğretmeli?

Deneysel Devrim

“Akademik araştırma için ezoterik bir araç olarak tarihsel rolünden çarpıcı bir şekilde ayrılan randomize kontrollü deneme, artık ana akım haline geldi.” Michael Luca and Max H. Bazerman

Bilimsel yönteme uymak ve deney yapmak geleneksel olarak bilim insanlarının alanı olmuştur. Fakat günümüzde farklı endüstrilerdeki yöneticiler de daha fazla bilgiye dayanarak karar alabilmek için  deneycilik kültürünü benimsiyor.

Microsoft Bing’de, örneğin, ürün değişimlerinin yüzde 80’inini en başında kontrollü deneyler ile test ediyor. Ebay, ücretli Google reklamlarını satın almanın onlara ekstra kazanç getirmediğini basit bir şirket-içi deney sayesinde anlamış ve bu sayede de  her yıl milyonlarca dolar tasarruf etmeye başlamış (Ebay firması, müşteri kaçırmamak adına EBAY kelimesi dahil birçok kelime aramasında Google’da en üst sırada çıkabilmek için Google reklamlarına milyonlarda dolar harcıyordu). Google, hangi mülakat sorularının iş başındaki performansla yüksek ilişkili olduğunu görmek için deneyler yapıyor. Ardından da adayların bu sorulara verdiği yanıtlara ağırlık vererek yeni elemanlarını böyle işe alıyor.

Muazzam miktarda tüketiciye ait big data’ya artık kolayca erişim imkanımızın olması, bu bilgiyi işleyecek gelişmiş bilgi işlem gücünün gelişmesi, ayrıca deney için önemli olan katılımcıları rastgele seçmenin (kimi kontrol kimi deney grubuna dahil etmek, birden çok treatmen grubu oluşturmak) her zamankinden daha kolay ve ucuz olmasının bir kombinasyonu olarak “deneysel devrim” olarak adlandırılan yeni sürecin yükselişi için mükemmel koşullar da bir araya geldi. İşletmelerin deneylerden yararlanarak kararlarını oluşturmak için deney yapma ihtiyacı arttıkça, İktisat ve özellikle MBA (İşletme Yüksek Lisansı) programlarının geleceğin liderlerini gerekli becerilerle donatmak için daha fazlasını yapması gerekiyor!

(Not: makalenin aslında özellikle MBA üzerinde duruluyor. Lakin Türkiye’de MBA’nin popülerliliği, etkisi ABD’de olduğu kadar yüksek değil. Bu nedenle en az MBA kadar İktisat lisansüstü programlarının da üzerinde duruyorum)

Amerika’da iktisat ve işletme dahil olmak üzere birçok bilim dalında deneysel yöntemlere sık sık başvuruluyor. Sadece iktisat alanında geçtiğimiz 20 yılda doğrudan veya dolaylı olarak deneysel yöntemlere başvuran 8 akademisyen Ekonomi Nobeli aldı. 2002 yılı Ekonomi nobelini alan Vernon Smith deneysel iktisat yöntemleri ile piyasaları açıklamaya çalışırken, Daniel Kahneman ise insanın karar verme sürecindeki ön yargıları anlamak üzere çalışmalarında birçok defa deneysel yöntemlere başvurdu. 2012 yılında Nobel ödülü alan Alvin Roth, eşleştirme teorisi ve piyasa dizaynı konusunda yaptığı teorik ve deneysel çalışmalar sonucunda ödüle layık görüldü.2017 Nobel ekonomi ödülü alan Richard Thaler, onbinlerce insanın katıldığı deneylerde, kamu başta olmak üzere kurumsal düzenlemelerde ufak dürtmeler (nudges) sayesinde bireylerin nasıl daha etkin kararlar verebileceğini açıklamaya çalıştı. 2019 Nobel ekonomi ödülünü alan Esther Duflo ve Abhijit Banerjee, randomize kontrollü deneyler yaparak az gelişmiş ülkelerde hangi kalkınma politikalarının uygulanmasının daha efektif olduğunu gösteren çalışmalarla Nobel ödülünü aldılar. 2020 yılında Nobel ödülünü alan Alvin Roth’un doktora tez danışmanı olan Robert B. Wilson ve Paul Milgrom’da ihalelerin nasıl çalıştığını anlamak ve daha iyi tasarımlar oluşturmak için deneysel yönteme başvuruda bulunan ekonomistlerden.

 • Vernon Smith – Deneysel İktisat, Piyasa Mekanizması
 • Daniel Kahneman – Davranışsal İktisat, Sınırlı Rasyonellik
 • Alvin Roth – Deneysel İktisat, Eşleşme Teorisi, Piyasa Dizaynı
 • Richard Thaler – Davranışsal Kamu Politikası, Davranışsal Finans
 • Esther Duflo ve Abhijit Banerjee – Davranışsal Kalkınma Politikası
 • Robet B. Wilson ve Paul Milgrom – İhaleler, Oyun Teorisi

Deney Yapma Örneği

Deneylerin değeri bilimsel olmayan organizasyon ve kurumlarda oldukça yüksektir. Yöneticileri küçük büyük her problemi ve anlaşmazlığı çözmek için çağırmak yerine (arka planı sarı veya mavi mi yapmalıyız? Var olan işlevselliği mi arttırmalı yoksa yeni özellikler mi eklemeli? Elemanlar olması gereken şekilde destekleniyor mu? Sorunlara hızlı şekilde tepki göstermek için teşvik ediliyor mu?) takımlar kendi deneylerini yürütebilir, ve ilgilendikleri şeye ait çıktıları ölçebilir, deneye sonuçları ile ek bilgi ile donanabilir, kendileri için karar verebilir, veya en azından ilgili bilgilere dayanarak bir şeyler öne sürebilirler. Deneysel veri ayrıca şirket ortaklarına, üst makamlara sunulabilecek somut çıktılar sağlayabilir. (Örneğin X ürününün satışları az çünkü ambalajda Z problemi var. Ambalajı şu renklere boyasak satışlar %K artacak!)

Deneyler, yenilikleri teşvik eder. Daha büyük riskler almadan ve ölçeği büyütmeden önce yeni bir konsept için güven verecek veriler sunabilir ve yeni fikirler için bir dereceye kadar güveni sağlayabilirler. İyi yapıldığında, veriler doğru şekilde toplandığında ve analizler nesnel biçimde yorumlandığında, deneyler yanlış bir çıkarımı, doğru olmayan varsayımları veya aşırı güvene bağlı sorunları düzeltici rol oynayabilir. Bilimsel yöntem (ki deneylere güç veren de budur), ön yargılar, yanlılıklar (bias) ile mücadele etmek ve sorulara nesnel olarak cevap bulmak adına altın standarda sahip araçlardır. Yani oldukça güvenilirdir!

de
deney sayısı arttıkça bilgi artar, belirsizlik azalır

Zaman içinde birçok şirket deney yapma kültürünü benimserken, farklı bir sorun da ortaya çıktı: YETENEK! Deney yapacak yetenekli insanlar. İyi deney yapmak oldukça zordur. Bu zorluklar, deney yapıldığında deneyi yapan kişinin özel istatistiksel bilgiye sahip, problemi iyi bir şekilde tanımlayabilen ve sonuçları da doğru şekilde yorumlayabilen bir kişi olma ihtimalinin azlığından kaynaklanmaktadır. Deneyler ideal olarak önceki deneyden elde edilen bilgiler kullanılarak yinelenmeli, sorunun daha derinlemesine anlaşılması için yeniden çalışılmalıdır. Ayrıca, deney sonucu elde edilen veriler yöneticinin kişisel görüşlerini desteklemese de yöneticilerin, sezgileri yerine deney sonucuna güvenme konusunda da ön yargıları olabilir. Yöneticiler, deneylerin sonuçlarına dayalı şirket içi değişiklikleri uygulamak için şirket içindeki bürokrasiyi, hiyerarşiyi aşmakta zorluk çekebilir (maalesef başımıza yeni icat çıkarma gibi bir deyimimiz var)

Not: Deneysel alanda çalışanlar için yeni bir deney yapacakları zaman o deney üzerine yapılmış deneyleri eskiden yeniye doğru okumaları önerilir. Bu sayede zaman içindeki değişim ve eksiklikler daha da belirginleşir.

Bazı şirketler bu güçlükleri aşmak için ufak çaplı iktisat ve işletme doktora mezunu orduları işe alıyor. Ordu diyoruz çünkü çok sayıda mezundan bahsediyoruz. Örneğin Amazon, üniversitelerden sonra en çok iktisat akademisyeni çalıştıran şirketlerden biri. 100’den fazla doktora derecesi sahibi iktisatçı çalıştırıyor. Doktora eğitimi alma süresinin uzun olması, piyasada doktora mezunu kişilerin akademide istihdam bulma ihtimali azaldıkça bu eğilim hiç de şaşırtıcı değil (Türkiye’de de son yıllarda lisansüstü eğitime devam eden öğrenci sayısında büyük bir artış var). Diğer şirketler de elemanlarını şirket içinde, dar bir alanda, sektöre özgü metodolojiler ile geliştirmeye çalışıyor. Örneğin, General Mills son zamanlarda g-works isimli bir yenilik üreten ekibi için insanlar istihdam ediyor. Varsayımlarınının geçerli olup olmadığını hızlı bir şekilde deneye tabi tutma, test etme ve öğrenme ortamında girişim ve deney yapmaya yatkın kafada olan kişileri ekibe dahil etmeye çalışıyorlar.

Fidelity, LinkedIn ve Aetna’yı içeren diğer şirketler de son zamanlarda deneyler yapmak için doğrudan danışmanlar işe aldılar ya da şirketleri danışman olarak tuttular. Bu danışmanlardan biri de Duke Üniversitesinden Dan Ariely ve davranışsal ekonomist Kristen Berman’on eş kurucusu olduğu Irrational Labs geliyor.

Aşağıda Dan Ariely’in Ted Talks’ta yaptığı konuşmayı dinleyebilirsiniz.

 

Sonuç olarak, bugün şirketler her şeyi yapabilecek yetenekli birini arıyorlar. Deney konusu zaten halen birçok insanın şüphe ile yaklaştığı bir konu. O nedenle bu yetenekli kişi deneyi titiz şekilde tasarlamalı, yürütmeli, sonuçları yorumlamak için sayısal olarak okur yazar olmalı, veriye dayalı değişimi uygulamak için kişiler arası ilişkisini kullanabilmeli ve deney yapma kültürüne liderlik, öncülük edecek kadar ilham verici ve vizyon sahibi olmalı!  İşletme, iktisat öğrencilerinin mezun olduklarında bilmeleri gereken şeyin temelinde yer alması beklenen bu beceriler, deneysel ve bilimsel yöntem konusunda belirli bir eğitim almayı gerektiriyor. Ancak okullar bu eğitimi henüz müfredatlarının merkezine koymadılar. Peki, üniversiteler bu konuda farklı olarak ne yapabilirler?

Not: Türkiye’de işletme veya iktisat bölümleri başta olmak üzere sosyal bilimlerde deneysel metodu müfredata koyan üniversite sayısı lisans, yüksek ve doktora düzeyinde oldukça azdır. Lisans düzeyinde İstanbul Bilgi ,Koç Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesinde, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde lisans düzeyinde seçmeli olarak verilmektedir. Toplam üniversiteler içinde yüzde 5 civarındadır. Müfredatın yanı sıra bu alanda çalışan akademisyen sayısı bile oldukça sınırlıdır.! Eğer başka üniversitelerde de verildiğini biliyorsanız yorum kısmına link koyabilir ya da yazabilirseniz sevinirim.

Aşağıdaki videoda Koç Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda ERTAÇ’ın “Deneysel İktisat” üzerine verdiği seminer. 

Deney Yapma Kültürünü İşletme/İktisat Bölümlerinde Uygulama

ABD’de bazı işletme okulları, sınırlı ölçüde de olsa deney yapmayı öğretiyor. Örneğin, pazarlama dersleri veren profesörlerin konuları genellikle A/B testinin temel biçimlerini kapsamaktadır (örneğin, bir reklamın mı bir kamu spotu duyurusunun mu markanın satışını artırdığını anlamak ve reklam kampanyasının iyi bir yatırım olup olmadığını analiz etmek)

Bazı profesörler ayrıca, çalışanlarına günde binlerce deney yapma yetkisi veren; örnek bir deney yapma kültürüne sahip seyahat-konaklama şirketi (Thomke and Beyersdorfer’un girişimleri sayesinde) ait Booking.com’u örnek vaka olarak öğretiyor. Vaka, kültüre ek olarak, terminoloji (ör., p-değeri, boş hipotez, Tip 1 Hata) dahil olmak üzere deneylerde önemli kavramları da  veriyorlar

Fakat Booking.com sadece bir ödev ve örnektir. “Booking.com” hakkındaki ders notlarına rağmen çoğu öğrencinin çalıştığı iş ortamı, “çevrim içi deneylerle” hiç uğraşmayacağı bir ortam olacağından yetersiz kalacaktır.

İçimizden biri (Elizabeth) (asıl makaleyi yazan akademisyenlerden biri), Utah Üniversitesi’ndeki David Eccles İşletme Okulu’ndaki PMBA programında Organizasyonlarda Yönetim ve Liderlik adlı bir sınıfta zamanının bir kısmını deney yapmaya ayırıyor: Her yıl sınıfta öğrencilerden gruplara ayrılmalarını istiyor. Sonra da her bir grup sınıf olarak tartışacakları bir deney tasarlıyor. Bu alıştırmalarda yer alan öğrenciler, deney hakkında değerli dersler alıyorlar. Ancak sınıfın kendisi, yönetimsel kararlarda sadece deneylerin kullanımına, etkisine ayrılmış bir sınıf değildir. Bunu yapan, Harvard Business School’da Michael Luca tarafından verilen dikkate değer bir kurs var.Ancak bu kurs da her yıl sunulmuyor. Gerçek deneyleri öğretmek günümüzde işletme okullarında sıklıkla karşılaşılabilen bir durum değildir.

Daha fazlasını yapmak zor olmayacaktır. Üniversite kütüphaneleri aracılığıyla, iktisat ve işletme yüksek lisans öğrencileri, fikirler üretmek ve test etmek için kullanabilecekleri bir literatüre zaten erişebiliyorlar. Ayrıca, genellikle anket oluşturmalarına olanak tanıyan Qualtrics veya benzeri (Survey Monkey, Google Forms vd.) hesaplara da sahipler. Verileri analiz etmek için gerekli istatistiksel paketleri (R, SPSS, JASP, Python vd.) bulabiliyorlar. Bir işletme araştırma yöntemleri dersinde öğrencilere bu temel bilgiler öğretilirse, daha öğrenci iken şirkete bir fayda sağlarken aynı zamanda sahada deneyler de yapabilirler.

Deney yapmayı öğretme için yüksek lisans düzeyinde bir kurs, ders daha sonra belirli bir firma veya endüstrinin özelliklerine uyarlanabilecek bilimsel yöntemin temel yönlerini içermelidir. Temel bilgiler ise şunları içerir:

 • Test edilebilir, yanlışlanabilir bir araştırma sorusu nasıl oluşturulur? Ya da daha önce sorulmuş sorular üzerine yenileri nasıl inşa edilir?
 • Yapılar nasıl çalışır hale getirilir? Görevler nasıl tanımlanır?
 • Koşullara rastgele atama (Randomizasyon) nasıl yapılmalı? Deneyin geçerliliğine (external validity) yönelik bir sorun olduğunda ne düşünülmeli?
 • Şeffaf bir iş akışı sağlıklı bir incelemeye nasıl izin verebilir? Bu yaklaşım deneyin bütünlüğünü korumaya nasıl yardımcı olabilir?
 • Çıkarımsal istatistik nasıl yapılır? Parametrik ve parametrik olmayan testler nasıl analiz edilir? Ekonometri yöntemleri nasıl analiz edilir?

Genel olarak, öğrencileri deneysel devrimin liderleri olarak potansiyellerini tam olarak ortaya koyabilmeleri adına en iyi şekilde konumlandırmak için üniversitelerin yapması gereken üç ana eylem olduğuna inanıyoruz.

 • İlk olarak, öğrencileri akademik literatürü nasıl verimli bir şekilde araştırabilecekleri ve önceki deneysel çalışmalardan elde edilen bilgiler üzerine yeni düşüncelerini nasıl inşa edecekleri konusunda eğitin. Ardından bu bilgileri değer üretirken başvurdukları birçok kaynaktan biri olarak bu yöntemi kullanabilmeleri kalıcı bir beceri haline getirin.
 • İkincisi, en güncel uygulamaları kapsayacak şekilde iş dünyasında etkili deneylerin nasıl yürütüleceğini ve bilimsel yöntemi öğretin.
 • Üçüncü olarak, öğrencilere okuldayken bu yöntemleri uygulama fırsatı verin. Böylece sınıftan çıkıp iş hayatında girdiklerinde öğrendiklerini uygulama olasılıkları da daha yüksek olacaktır.

Ancak her şeye rağmen bazı sorular halen cevapsız kalıyor:

 • İşletme ve iktisat yüksek lisans müfredatına deneysel araştırma yöntemleri ne kadar entegre edilebilir veya edilmelidir?
 • Deneysel yöntemi öğretmek için tek ders yeterli mi?
 • Bir şirkette mi yoksa akademik bir araştırmacının mı çıraklığını yapmak gerekli? Bunlar, okulun misyonunu, mevcut müfredatı, öğrenci grubunu ve endüstri/işveren ortaklarını akılda tutarak her okuldaki öğretim üyeleri tarafından en iyi şekilde yanıtlanabilir.

Yüzyıllar boyunca, her türlü profesyonel alanda, güvenilir ve anlayışlı sonuçlar üretmek için deneylere ve bilimsel yöntemlere güvendik. Ancak günümüzde iş dünyasında çoğu zaman, değişimin saldırısıyla başa çıkmaya çalışırken, maliyetli ve ilkel sezgiye dayalı karar verme kabiliyetimize güveniyoruz. Bu bize pahalıya mal oluyor. Bizim için – iktisat ve işletme programlarının yardımıyla – bilimsel temellere geri dönme zamanı geldi.

 • Bu makalen Harvard Business Review sitesindeki Elizabeth R. Tenney, Elaine Costa, ve Ruchi M. Watson’a ait makalenin çevirisidir. Arada anlamından kopmadan açıklamalar eklenmiştir. Ayrıca Makale Türkiye’de deneysel yöntemlerin konumu dikkate alınarak revize edilmiştir. https://hbr.org/2021/06/why-business-schools-need-to-teach-experimentation
 • The Power of Experiments: Decision Making in a Data-Driven World
Kategoriler
Ekonomi Psikoloji

Ön Hazırlama Etkisi (Priming Effect) Nedir?

Ön Hazırlama Etkisi Nedir?

İngilizce “Priming” kelimesi Türkçe’ye “çağrışım, ön hazırlama” olarak çevrilmiş. Priming effect ise yine Türkçe’ye “Ön Hazırlama Etkisi” olarak kazandırılmış bir kavram. Davranış bilimi ile ilişkili Kavram, bir uyarana maruz kalan beyinlerimizin bilinçsiz bir şekilde bağlantılar kurması; sonrasındaki hareketimizin-davranışımızın-tercihimizin de bundan etkilenmesini ifade ediyor.

Ön hazırlama etkisi, literatürde ilk defa 1970 yılında yayınlanmış bir çalışmada ele alınmış. O günden sonra da birçok davranışla ilgili anomaliyi açıklamak için kullanılıyor. Ön hazırlama etkisi çok pasif bir etkidir. Hayatın içinde karşılaşıldığında farkında varmak oldukça güçtür. Peki hangi duyu organlarına etki eder dersek beş duyu organını da etkileyebilir diyebiliriz. Eski bir fotoğraf, çocuk yaşlarda duyduğunuz bir ses, taze çimenlerin yağmur sonrası ortaya çıkan kokusu, sıcak bir el, farkında olmadan tercihlerimizi bilinçaltı düzeyinde etkileyebilir.

Ön Hazırlama için kullanılabilecek 6 ortam

Pazarlamayı istediğiniz bir ürün/hizmetiniz varsa ya da dürtme (Nudge) mekanizmaları ile toplumun faydasını artırmaya çalışan bir politika yapıcı iseniz “ön hazırlama etkisi” düşük maliyetlerle sizlere yüksek getiri sağlayabilecek “teorik” bilgilerin başında gelebilir.

Yukarıda da bahsedildiği üzere beş duyu organını uyaran her şey “priming effect” yaratabilir. İnsanın evrim sürecinde prefrontal korteksi, ortak atalarına görece oldukça gelişmiştir. Alnımızın bulunduğu bölgedeki ön bölge görüntüleri bilinçli ya da bilinçsiz şekilde işler. Görüntüleri kaydetmekte, eski görüntülerle karşılaştırıp çıkarımlarda bulunmak üzere yeni senaryolar sunabilir. Bu nedenle ön hazırlama etkisi için en çok kullanan şeylerin başında görme duyumuza hitap eden “imajlara” dayanan materyaller gelir.

Görüntü ile Ön Hazırlama

Pazarlama ve reklam firmalarının ön tetikleme için en sık başvurduğu yöntem, resimlerin/görüntülerin kullanılarak seçimlerin ön hazırlama ile tetiklendiği yöntemdir.

Örneğin;

 • Bir çalışmaya göre insanlar Apple logosu ile tetiklendiğinde daha yaratıcı; Disney logosu ile ön hazırlandıklarında ise daha dürüst davranmışlar.
 • Başka bir araştırmaya göre kadınlar,eğer daha öncesinde güçlü bir kadın fotoğrafı ile hazırlanırlarsa; sonra da konuşma yapacaklarsa konuşma için kendilerinden daha emin olmaktadır.
 • Renk ve logo gibi markalara ait kodlar, bireyleri bilinçsiz de olsa marka konusunda hazırlayan başka bir görsel uyarıcıdır. Ünlü markaların renklerine logolarına öner vermeleri boşa değil. Mesela Phillip Morris firması Marlboro için Formula 1 yarışlarına yıllar boyunca sponsordur. Lakin sigaranın bağımlılık yapması ve öldürücü etkileri nedeni ile reklamlarının yasaklanmasının sonucu açık bir şekilde Marlboro logosu ile reklam yapmak da yasaklanır. Tam da bu sırada firma Marlboro logosunu kullanması yasak olduğundan renkleri akıllı bir şekilde kullanarak priming yapmaya çalışır.

Araba hareket ettiğinde, logo flulaşır. Öyle bir noktaya gelir ki bulanıklaşan görüntü Marlboro logosunu andırır. Marlboro da kuralların içinde kalarak müşterilerini kendi markasına hazırlamaya devam eder.

Türkiye’de içki reklamları yasaklandıktan sonra yerli markalar benzer yol izlemeye başladı. Yukarıdaki resmi gördüğünüzde aklınıza hangi marka geldi?

Işık ile Ön Hazırlama

Bazı çalışmaların sonuçları , iyi bir aydınlatmanın en iyi polis olduğuna yönelik bulgular üretmiştir. Üç deneyin yer aldığı bir seri çalışmaya göre, aydınlatma koşulları insanların davranışları üzerinde etki yapıyor. Mesela:

Bir araştırmaya göre karartılan bir odada yer alan kişilerin hile yapma ihtimali daha yüksektir. Karanlığın sahtekarlığı ve bencil davranışları artırdığı sonucuna ulan çalışmaya göre, yeterince aydınlatılmamış bir odada 100 kişiden 61’i hile yaparken; iyice aydınlatılmış odada ise 100 kişiden sadece 24’ü hile yapmış.

Koku ile Ön Hazırlama

Kokunun da çok güçlü bir hazırlama etkisi olduğu birçok çalışma ile kanıtlanmıştır. Koku tüketicinin ürünün alıp almayacağını; alacaksa da onun için ne kadar ödeyeceğini etkileyebilir.

Hollanda’da bir üniversitede öğrencilerin limon esanslı bir temizlik maddesine maruz bırakıldıklarında etrafını temizleme ihtimallerinin yükseldiği görülmüş

Alan Hirsh, slot makinelerinin (kollu kumar makineleri) bulunduğu odada tatlı bir kokuya maruz bırakılan kumarbazların, koku eklenmemiş odadakilere göre yüzde 45 daha fazla kumar oynadığını bulmuş.

Başka bir çalışmada da Dr. Hirsh çiçek kokulu bir dükkanda müşterilerin Nike ayakkabı için 10 dolar daha fazla ödemeye istekli olduğunu saptamış. Katılımcıların %84’ü çiçek kokusu olan odada “Sneakers” satın almaya daha meyilli olduklarını söylemişler

Kelimeler ile Ön Hazırlama

Birçok çalışmada araştırmacılar, kredi kartı veya peşin gibi kelimeler ile hazırlamanın tüketici davranışı üzerine büyük etkileri olduğunu bulmuşlar. Örnek olarak,

Kredi kartı kelimesi ile hazırlanan kişiler, bilinç altı düzeyde ürünlerin maliyeti yerine faydalarına odaklanmaktadır

Başka bir çalışmada ise kredi kartı ile hazırlanan bireylerin, nakit ile hazırlananlara göre Iphone’un faydalarına daha hızlı cevap verdikleri görülmüş. Kredi kartı ile hazırlanan aynı grubun ($205), nakit grubundan daha yüksek ücret ödemeye istekli olduğu görülmüş.

Bir davranışsal çalışmada insanlar kredi kartı  ve nakit kavramları ile ayrı ayrı ile ön hazırlama etkileri ile hazırlanmışlar. Bu kişilerden sonrasında da MP3 markası tercihinde bulunmaları istenmiş.  İki tercih sunulmuş ya pahalı olan Ipod ya da daha az özellikli olan Zune marka/model arasında tercihte bulunacaklar. Sonuç şu olmuş kredi kartı ile priming edilen katılımcıların yüzde 76’sı Ipod seçmiş. Nakit ödeme ile priming edilen kişilerin ise sadece yüzde 26’sı Ipod ‘da karar kılmış (Acaba karar onlara mı ait?). Nakit grubunda yer alanların çoğu  Zune modeline gitmiş.

Dokunma ve Sıcaklık ile Ön Hazırlama

İnsan davranışları sıcak, soğuk ve ağırlıklardan da etkilenebilir. Kısaca dokunma duyusuna hitap eden şeylerde!

Yale Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre mülakattan önce sıcak veya soğuk içecek tutuyor olmak mülakat yapılan kişi hakkındaki görüşleri etkiliyor. Mülakattan önce elinizde soğuk bir içecek tutup o soğuk el ile selamlaşmak, sıcak bir içecek tutup ılık/sıcak el ile selamlaşmak mülakat ekibi hakkında ön yargı oluşturmuş. Sıcaklık ve insani ilişkilerimiz Türkçe’de de yer buluyor.

Türkçe’de de kullandığımız deyimleri hatırlayalım

 • Ahmet iyi birisi. Bana çok sıcak davrandı.
 • Yeni tanıştığım komşularıma içim çabucak ısındı.
 • Patron bana çok soğuk davrandı!

Bir şeyin ağırlık hissi de önemli. Başka bir çalışmaya göre bir şeyin ağırlığı o ürünün önemine dair görüşlerimizi etkiliyormuş. Bir grup katılımcıya hipotetik şekilde hangi kamu mallarına? ne kadar? fon ayrılmasını istersiniz sorusu yöneltilmiş. Alınacak ortak mallardan biri de  not panosu. İnsanlara not panolarından ve özelliklerinden biri olarak da not panosunun kaç kg geldiğinden bahsedilmiş. Farklı ağırlık düzeylerinde not panosu seçenekleri sunulmuş. Katılımcılar not panosunun ağırlığı arttıkça ona daha çok fon ayrılması gerektiğini düşünmüşler. Bir şeyin metaforik ağırlığı (ki burada fonlama) not panosunun ağırlığı ile ön-hazırlama etkisi ile “prime” edilmiş.

Ses ile Ön Hazırlama Etkisi Nasıl Kullanılır?

Müzik ve sesli geri bildirim (feedback) insanların bir deneyim ile ilgili algısını etkileyen diğer bir ön hazırlama aracısı olarak literatürde sık sık çalışılır. İki bilim insanı tarafından gerçekleştirilen çalışmada tazelik belirten çıtırtı sesi eşliğinde cips yedirilen denekler cipsler taze olmasa bile cipslerin daha taze olduğunu düşünmüşler.

Denemek isterseniz biraz bayatlamış bir cipsi aşağıdaki ses eşliğinde test ettirebilirsiniz.

Ab Blas · Potato Chips

Müşteri Deneyimine Hazırlama Etkisi Nasıl Uyarlanır?

Hazırlama etkisini uygularken dikkat edilmesi gereken üç şeyi unutmamak gerekir.

Hazırlama Bilinç Altı düzeyde Olmalı

Nobel ödüllü ekonomist/psikolog Daniel Kahneman’ın da yazdığı gibi:

Etkili bir “hazırlamanın” davranışı etkileyecek kadar güçlü olması fakat bilinçli şekilde düşünmeye mahal vermeyecek kadar güçlü olmaması gerekir. Etki, her zaman bilinç altı düzeyde kalmalıdır. Tüketiciler, davranışlarını etkileyen bir şeye hazırlandıklarını düşünürlerse, etki azalır veya ortadan kalkar. Hatta tam tersi bir sonuç bile doğabilir. Bilinç altı düzeyinde ön hazırlama etkisi de etik tartışmalara da yol açabilir.( burada ele alınmıyor).

Bilinç altı düzeyinde markaya isteği artırabilme

Hazırlama etkisi doğru şekilde uygulanırsa, zihinsel ilişkilerin kurulması artırılabilir..

Örneğin bir restoran zinciri ürünlerinin müşteriler özelinde daha sağlıklı algılanmasını istiyorsa broşürlerinin köşesine taze meyve resimleri koyabilir. Spor ayakkabı markası, mağazanın içine taze çimen kokusu sıkarak müşterilerine baharda çimenler üzerinde spor yapıyormuş hissi verebilir.

Eğer bir işletmeniz varsa kendinize sorun: Markamı ne ile ilişkilendirmek istiyorum?

 • İlk aşamada müşterilerinizi bilinç altı düzeyde ürünü satın almaları için nasıl hazır edebileceğinizi düşünün.
 • İkinci aşamada oluşturduğunuz tasarımın etkili olup olmadığını anlamak için deney yapın.
 • Deney ve bilimsel yöntem size hangi etkilerin başarılı olduğunuzu da gösterecektir.

Hazırlama Etkisi Ürünün Özelliği ile Hazırlanmış Kişilerde Çok Daha İyi Çalışır

2016 yılında Profesör Dolores Albarracin’in Illionis Üniversitesi’nde Hazırlama etkisini kullanan çalışmaları içeren bir meta analiz yayınladı. Çalışmada zaten hazırlama etkisini umursayan kişiler üzerinde “priming” etkilerine odaklandı.

Albarracin’in çalışmasında elde ettiği bulguya göre “incelmek” isteyen insanlar “incelmek” sözcüğü ile hazırlandıklarında sağlıklı yiyecekler tüketmeye daha meyilli olmuş. Eğer katılımcı, “bel çevresini” önemsemiyorsa hazırlama etkisi gücünü kaybetmiş.

Kendinize şunu sorun: Markamızı kullanacak müşterilerimizin çoğunun markamız ile ortak hedefleri neler?

Hazırlama Etkisi Üzerine Tartışmalar

Hazırlama etkisi üzerine yapılan her çalışmanın sıkı şekilde incelendiğini söylenebilir. Çalışmalar sık sık başka araştırmacılar tarafından replike ediliyor. Buna rağmen kendi işiniz için hazırlama etkisini uygularken ufak kontrollü deneyler yapmayı unutmamanız gerekir. Önce ufak çaplı deneyler uygular sonra bunu işinizin geneline uygulayabilirsiniz.

Kaynak

 

Kategoriler
Evrimsel Biyoloji Psikoloji Sosyoloji

Karıncaların Masalı ve Evrimsel İktisat

“The life of bees is similar to people as a whole.

They act modestly like people.

Whatever is done in the cities is also made in the hive.

There is a gown carrying a sword.

Machines and workers who are not even us

And even ships, armies, castles Science, shopping, craft

This hive has it all. ”

Bernard Mandeville (1714)

       Bernard Mandeville is a Dutch thinker who lived between 1670 and 1733. Mandeville, who produced ideas on moral philosophy and political philosophy, influenced the thinkers who came after him with his determinations in the field of political economy. Mandeville, a satire master, used a sarcastic style to convey his views and conveyed his ideas in a sarcastic way by making various simulations (Günör, 2016: 526). In his most famous work (1988 [1714]), he created an analogy between the beehive with the selfishness and the division of labor and the human society living under the division of work in his book “The Tale of the Bees: Individual evil creates the Social Benefits”. Mandeville, in his work that he completed in 24 years, describes individual evils as the basic element that increases the welfare of the society. While selfish bees try to increase their benefits, there is an abundance in the hive. His ideas also influenced David Hume and Adam Smith, who came after him. Adam Smith, who is a moral philosopher as well as his economic thoughts, opposes virtue, but accepts the idea that individuals increase their well-being in their society while pursuing their own benefits. (Smith, 2007: 16 [1776]).“We expect our dinner not to be favored by the butcher, the brewer or bakery, but to take care of their own interests. We call upon their selfishness, not their human love. ”

       Although Mandaville has established an analogy between the beehive and human society, this simulation also contains some socio-biological critical mistakes. Honey bees are considered biologically social insects as opposed to being in satire. Ants, which are the subject of this study, are thought to have been derived from wasps 130 to 80 million years ago. (Hölldobler & Wilson, 1990). Compared with wasps, honey bees are “ selfishAlthough it is a living bee species, ant species have evolved in accordance with the environmental conditions in which they are located and classified ant species are considered as social insects. Ants seem to have overcome most economic debates in today’s modern society. The division of labor, specialization and communication skills increase as you move from a simple ant colony to colonies with millions of ant. For example Lead Ant ”The primitive ant species classified as “wild bees” are partially selfish and similar to the wasps and a small species of ants called Argentina ant, which spreads from Argentina to Australia, constitutes a super colony with millions of members. Evolutionistically more primitive ant species combat the colonies of the same species, while there is no war between the Argentine ant species colonies (Thaler, 2004).

       The 20th century concludes that a discipline alone is not sufficient to explain any case. The world surrounding our environment contains a more complex structure than we think (Heylighen, 2010). The social structure of ants derived from bees has been studied by many entomologists, evolutionary biologists, and finds use from engineering to sociology and economics. Establishing analogies between ant societies and human society, which can achieve equilibrium without any kind of intracompetitive competition where spontaneous order is realized at a high level, division of labor, specialization is high, and inequality is minimal, promises new horizons for economics as a social science.

 Ant Tale

       There are 8800 species of ants that have been identified in nature and every ant colony lives between 10 and 2 million. Ants have developed caste system since the day they appeared in nature. Each ant species has its own social organization (Hölldobler & Wilson, 1990). In this context, it is seen that as social organization develops in ant species, division of labor and specialization increase. A simple ant colony is composed of the queen ant, responsible for establishing the nest / breeding first, the male ant and the female worker ants who pollinated the queen ant but died soon after. According to the ant species, female ants maintain their reproductive ability, meaning they have the right to be potentially queen or completely sterile. It is believed that the female reproductive ants do not reproduce in the context of the continuation of the social order of the colony. In this context, for the welfare of the colony, female ants are suppressing their reproductive sisters not to reproduce, except for the queen. But if the queen ant in the Panner ant form dies, being a queen among female worker ants is still a small war. The winner of this war becomes the new queen of the colony. Ants cannot live alone as social insects. The queen or worker ant, which falls apart from the colony, soon dies. The life of a queen ant in a healthy colony is 10-15 years and the life of a worker ant is around 3 years. Depending on the type of ant, specialization increases in the colony as the organizational structure approaches from simple colonies to super organisms. In this context, although they are different from species to species, ants are loaded with different functions such as soldiers, larvae keepers, scavenger, cutter and collector ants. The worker, who finds food in some species of ants, stores some of the food he collects in a stomach called a social stomach and shares this food when he returns to the colony (NATGEO, 2011; Thaler, 2004; Hölldobler and Wilson, 1990).

       Bees belonging to the insect family, ants thought to be derived from bees 80 million years ago, and white termite species also display “altruistic” behavior as social animals (Dawkins, 2014). One of the biggest features that make ant society a super-organism is that it has advanced communication networks. In this context, millions of ants colonies are informed about the colony by using various communication techniques and try to fulfill their duty in the best way.

       As studies on ants that live on land are conducted, it can be seen that ant society develops characteristics similar to human society in many aspects. It has been observed that ants have made many advances we have attributed from primitive society to human beings before evolution, with evolutionary development. In this context, traits such as hunter-gatherer, agriculture and animal husbandry and slavery have developed in ant species (Darwin, 2012; Dawkins, 2014: 199-204 [1976]). While the Leaf-cutter type collects leaves, the mushroom grows underground, while the so-called Tree Ant and Nomad Ant feeds lice and provides sweet extracts secreted by them. The Fire Ant (solenopsis invicta) species attacks other colonies and carries their larvae to their colonies and enslaves them (Hölldobler & Wilson, 1990). As a result, some features developed in advanced ant species also point to an order that political thinkers, politicians and especially economists want to reach. A super ant colony, which we can describe as an ant tale, has the following features:

 • Self Layout
 • Division of labor and specialization
 • Improved cooperation instead of in-kind competition
 • Advanced social organization
 • Intracolonial harmony and advanced communication / information network (Hölldobler & Wilson, 1990: Dawkins, 2014: NATGEO, 2011)

Mandeville, in his work, sees the efforts of bees to increase their benefits due to their selfish nature as the only element that increases the welfare of the society. According to Nadeau (1998), the personal spirits and selfish behavior of the bees living in the beehive of Mandaville provide the order that constitutes the welfare society, and it is the first time that the idea of ​​”self-regulation” is systematically expressed. The idea of ​​spontaneous order in economic teaching has become a systematic idea with the “invisible hand” metaphor of Adam Smith (2007: 349). According to Smith, the economic actions that individuals take for their selfishness without being aware of it constitute the economic order and the welfare society.

       Within the framework of the liberal economic view, moving away from a balance that may occur in the free market will be resolved within the market and the balance will be reached. Under the competitive assumption, prices in the market generate signals for both consumers and manufacturers. In case of rising prices, producers want to increase the supply. In this case, prices return to the former equilibrium level. As a result, a deviation from the order is resolved within the market and the “invisible hand” brings the market into balance. Nevertheless, the existence of individuals and the “full knowledge” of the “Homo Economicus” individuals are very important for market actors to perceive the price signals correctly in the stabilization of the market.

       In the short term, the competitive process helps clear the market within the framework of “real prices”. Government intervention fluctuates around natural prices, where incidents arise randomly or prices cannot be observed with natural consequences. This hypothetical price is determined by the average opportunity costs that buyers and sellers calculate in the long term. However, in the short term, the concept of hypothetical and displaced balance seems complex and ambiguous in terms of the signals it gives to the market (Witt, 1997: 497).

       Economic theory has not been able to reach a consensus on the problem of spontaneous order for a long time. The problem particularly focuses on the problem of self-regulation or how to organize itself in an economic regime. This problem is explained in Adam Smith with the concept of “invisible hand” (Witt, 1997: 490) In perfectly competitive markets, the labor market wage level generates signals about preferences for individuals to choose a profession. Intense demand for profession A is directed towards profession A and labor force and specialization in raising wages related to profession. As a result, the supply of labor in the free market rises, wage levels decrease and the market stabilizes. As a result, the spontaneous order in economics is provided by the “invisible hand”.

       The concept of self-regulation in the context of evolutionary biology comes to life in Darwin’s theory of survival (the fittest). According to Darwin (2012), it is evolving in the struggle they have with nature in order to leave the characteristics of individuals who are different in terms of compliance with nature to the next generations. Individuals with a superiority in harmony survive and have the opportunity to continue their species.

       Although the effective distribution of resources in the ant community is considered to be developing within the framework of the selection of genes, especially in terms of division of labor and specialization with natural selection or Neo-Darwinism Dawkins (2014), strong communication network among ants has great importance in realizing this situation. Although ants vary between species, they basically communicate in two or more ways. Although they have not established a language as complex as humans, they communicate and transfer information by using a pheromatic chemical, touching each other’s antennas or legs, or with the help of different voices.

       Thanks to the advanced communication network in the ant colonies, how much ant is required in which area of ​​expertise is communicated to the queen ant and the queen ant spawns the relevant ant species in terms of morphology. If there is a need for a division of labor among ants that are not morphologically different, this is communicated through the “feelings” of the communication between worker ants. In this sense, although there is no mention of a complete central planning, there is continuous feedback within the colony. For example, the ants in the mouth of the colony of the red harvester ant type count according to their specialty by sniffing the worker ants entering and leaving the colony or touching their antennae. The amount of expert ant species required as a result of the census is transmitted to the queen ants or female worker ants are directed to the required area.

       In order for the “invisible hand” metaphor to be valid in the markets and for the ant colonies to produce correct results spontaneously, an advanced communication network (especially feedback) and correct information must be produced. The price mechanism in the market generates signals so that consumers and manufacturers can make right decisions in the short term and long term. Despite this, emerging financial markets are the “ real pricesthat have emerged in the market, especially since commodities started to be traded in financial markets (derivatives markets such as forward, future etc.).”A situation occurs when it does not produce correct signals. Despite the fact that there was no increase in demand in the global sense, the policy of lowering the interest rates that started before the 2008 world financial crisis, and the acceleration of the expansionary monetary policies of the developed countries after the crisis, there was no real increase in demand, and “virtual prices in real markets” occurred.

Graphic 1. Coffee Market Between 2005-2016

Source: Created using ICO (2016) data.

       In commodity markets where few large investors have invested instead of a large number of investors, prices have deviated significantly from their annual averages and producers who do not have market knowledge fully perceive false signals. The fluctuation in the world coffee market is one of the great examples of this. As can be seen in Chart 1, while the production in the coffee market was around 6.6 million tons in 2005, the producers, who accepted the price increase as a signal, constantly increased their supply. The price bubble, which rose from around 89 dollars in 2005 to 230 dollars in 2005, loosened over time, while the supply amount increased to 8.8 million tons. In this period, many underdeveloped and developing countries that did not produce coffee before mobilized the capital and labor factors to produce coffee.

       Although the ant colonies become large and complex, the communication mechanism is simple and very effective. This accurate and clear information is one of the cornerstones of the spontaneous order. Despite this, derivative instruments emerging in the financial markets in order to deepen the markets today create fictitious prices instead of “real prices”, which leads to misinterpretation of the market by buyers and sellers and cannot be regulated spontaneously.

Competition, Cooperation and Social Organization

       Many political thinkers, from Plato to Hobbes, from Adam Smith to Marx, have put forward ideas about the formation of complex human societies and human nature. While examining the social motives of the human, they put forward contrary theses on whether the individual or social institutions should be based (Richerson & Boyd, 1999).

       Hobbes (2014) suggests that people are in a constant state of war in the state of nature. People who desire similar things are in conflict to reach them, and this conflict triggers endless wars. Rousseau (2012), on the other hand, claimed that equality between individuals prevails in primitive societies. He argued that this equality turned into inequality in time with the change in human nature and became permanent with institutions such as property rights. Hayek, on the other hand, says that human nature is the product of the conflict between the motives we have developed for primitive societies and the rules that we must follow in order to live in modern society. These social rules restrict our natural motives and provide the necessary restrictions for us to live in open society and larger groups (Cordes, 2014: 7). Does the desires and aspirations of man lead him to cooperation or individual competition in the society? It is emphasized that individuals should compete with each other as one of the most important factors for the development of classical liberal economic doctrine. According to Bulutay (1987: 51), the fact that individualism, private enterprise and competition are factors that increase the well-being of the nations is reflected in Darwin’s evolutionary theory with the natural selection theory, while Adam Smith and economics are also showing themselves. Competing to survive is the core of these theories. In this context, liberal economic doctrine also suggests that individuals should compete in the market in order to increase their selfish benefits. From a macro point of view, the markets determined by the daily decisions of the human society are competitors. Markets and the factors that make up the markets contain groups such as buyers-sellers, workforce-employers. Entrepreneurs recommend, institutions make it easier, markets decide and knowledge grows. As knowledge increases, societies progress. The economy evolves as new problems emerge when new information is found and used to solve problems (Potts, 2003: 9).

       According to Frank (2003), the suppression of competition among individuals within the group is of great importance in the formation of social organizations. When the chances of competition against individuals within the group are suppressed, individuals can increase their personal success only if they support the effectiveness and productivity of their group. Therefore, individuals suppress competition and encourage cooperation within the group in order to increase their personal success. Dawkins (2014) took the gene as an election unit and claims that there is a problem of kin selection in the ants because of the evolution of the social organization. In this context, ants allow the transfer of their genes more, allowing few queens in the colony. For example, although female worker ants in the Long Legged Ant type have the ability to reproduce, they do not use these features for the welfare of the colony. If the female worker ant becomes pregnant, the ant sisters do not allow her to breed by interfering with the new queen candidate. In order to ensure the welfare of the colony and the social organization not to deteriorate, competition is suppressed within the colony. One of the reasons for the development of social organization in ant societies is that there is an advanced communication network. As a result, it is important to suppress competition within the colony and to establish a strong communication / communication network in the development of social organization in order to transfer common genes to future generations in ant colonies. ant sisters do not allow their reproduction by interfering with the new queen candidate. In order to ensure the welfare of the colony and the social organization not to deteriorate, competition is suppressed within the colony. One of the reasons for the development of social organization in ant societies is that there is an advanced communication network. As a result, it is important to suppress competition within the colony and to establish a strong communication / communication network in the development of social organization in order to transfer common genes to future generations in ant colonies. ant sisters do not allow their reproduction by interfering with the new queen candidate. In order to ensure the welfare of the colony and the social organization not to deteriorate, competition is suppressed within the colony. One of the reasons for the development of social organization in ant societies is that there is an advanced communication network. As a result, it is important to suppress competition within the colony and to establish a strong communication / communication network in the development of social organization in order to transfer common genes to future generations in ant colonies.

       In today’s modern society, although competitiveness of liberal doctrine is the more accepted norm in society, incredible developments are seen in communication and communication networks thanks to the developing technology. For example, the Swarm program is a social media program created by applying behaviors of social insects to communication technology. Thanks to this program, users can “check-in” in the places they visit without any central planning or invisible hand intervention and provide information about the places. The increase in the number of this information increases the probability of the information being correct. As a result, even though the users of the Swarm program are unaware of each other, they cooperate in order to achieve a spontaneous order.

       Heylighen (2007) argues that goods produced with “free” and “open source” information violate the traditional market structure and the view that commercial organizations are the most effective supply providers. It claims that people involved in the growth of open source knowledge are self-organizing without the need for either central planning or invisible hand. It suggests that open source information provides effectiveness with the method of stigmergy ” pheromone update, which is developed by ants to collect maximum food in minimum time, in other words, as an ant colony optimization method. Simply processing in process “ work-in-progressAlthough it is independent of the market and central planning today, it provides an example of the effective development of open source information goods such as Wikipedia and Linux. People involved in this process see where and how much they can contribute to the product to the extent that they can fully access the advanced communication network and resources. As a result, the production of the product is self-organizing and resources are used effectively.

       As ant colonies progress from primitive to super colonies, as social organizations simply grow, the inter-colonial war of the same species disappears and the ants in the colony suppress competition to keep the social order intact. Despite the liberal doctrine and opinions that people think that they are selfish and competitive in nature, there are also claims that man has social motives. While ants are suppressing competition and cooperating in transferring gene selection and gene transfer to other generations, Bergstrom (2002) claims that evolutionary theory and laboratory experiments are a social benefit and that they have developed a strong benefit in deciding about their behavior based on the behavior of others.

       In liberal economics doctrine and later in neoclassical economics doctrine, human is treated as a machine in rational choices with its unchanging selfish and competitive nature. According to Bulutay (1987: 51), individualism and the war of individual life underlying Darwin’s understanding of evolution is a reflection of the capitalist environment of the period and its understanding of competition. The concept of individualism and competition found in the teaching of economics with Adam Smith has found a place in Darwin’s theory of evolution. Despite this, the cultural evolution of man progresses faster than morphological changes.

       The cultural codes that Dawkins (2014) considers as “memetics” are also in the cultural evolution of humankind. Unlike other creatures, two different features sometimes compete and sometimes live in harmony. These are genes and memes. Biologically competing for the continuation of the generation, people are competing to spread their cultural codes along with the developing brain functions and the cultural codes that they have created in thousands of years. According to Harari (2015), he claims that human beings’ social motives as primitive society are suitable for living in small, closed groups, and when the group grows, social balance is disrupted and the group is disbanded. People, He argues that the most important feature that distinguishes them from monkeys, their closest ancestors, is the ability to act in an organized way that they developed as a result of believing in common myths (memes). People can be organized socially within the framework of these common myths.

       Although human beings have social motives, it is not a society like the ant society, where competition is oppressed by individuals in the colony. In this direction, although they show their social characteristics in small groups, inter-colonial wars occur, such as primitive ant colonies from micro to macro. For example, it can be considered as being among people born in different nations than members of the same extended family. Despite this, the cognitive learning ability and cultural features of human beings, ie the evolution of memes, are progressing faster than their biological motives. In this direction, developed communication / communication networks can contribute to the speed of people’s transformation into social organized economically – that is, super colonies. Perhaps the underlying reason for the development of human consciousness is the product of the process of human turning into a social animal.

Result

       In this study, an analogy was established between ant society and human society by emulating Bernard Mandeville. When the development of economics doctrine is examined, it is seen that discipline has become a science in time, and it has become a science where physics laws are intensively used and reduced to mathematical formulas. Although Mandeville and Smith, Alfred Marshall and Hayek are recommended to use and use biology and nature to explain the economy, the answers to economic problems are limited, as Romer (2015) stated in his article titled “Mathiness in the Theory of Economic Growth”. It is reduced to assumptions and mathematical equations. This restriction is particularly based on the axiom, which is closed to change, such as “Homo Economicus”, and accepts solid people selfish and fully rational. Models such as the concept of general equilibrium evaluate countries and individuals on the economic concepts handled independently from geography, culture and institution. When we look at nature, it is seen that the same species develops different features / different balances in order to survive in different points of the world. Especially ants, which are social insects, have reached different balances, in this direction, they have been in different degrees of division of expertise from simple colonies to super colonies.

       When we evaluate the analogies we have made between economic and ant societies, we see that the price signals produced by free markets produce different results than the spontaneous order formed in ant colonies. For this purpose, it is observed that especially the intertwining of the financial market and the buyers and sellers give false signals for the economic agents, therefore, the resources cannot be allocated effectively. Providing spontaneous order in ants with a simple feedback effect may indicate that developed financial markets or especially derivatives markets should be reviewed. Likewise, market capitalism and commercial organizations, It can be argued that unlike colonies with improved social organization such as ant colonies, it does not always provide effectiveness. As Heyligen puts it, following methods similar to ant colonies in the production of open source and free information goods in information markets where the resource is not scarce can increase efficiency and welfare of the society.

       For centuries, thinkers have put forward ideas on human nature and the development of economic markets. The process that started with analogy between Mandeville and the beehive and the human society and continued with the invisible hand metaphor in Adam Smith has been severed from time to time. 19.-20. In the centuries, a world of social science has emerged with the rules of physics. However, the change in nature and human nature has shown that economics should be handled evolutionarily. In the coming years, new studies in the field of evolutionary biology, psychology, and anthropology have the potential to offer more accurate and more specific new ways of solving economic problems.

references

Bergstrom, TC (2002). Evolution of Social Behavior: Individual and Group Selection. Journal of Economic Perspectives , 16 (2), 67–88.

Bulutay, T. (1987). Experiments on the Quality of Science: Evolution and Quantum Theories . Mülkiyeliler Union Foundation Publications 3.

Cordes, C. (2014). The Application of Evolutionary Concepts in Evolutionary Economics (No. # 1402). Papers on Economics and Evolution .

Darwin, C. (2012). The Origin of Species . (Ö. Ünalan, Trans.). Universal Publishing.

Dawkins, R. (2014). The gene is selfish . (E. Karaaslan, Ed., TT Bilgin & U. Polat, Trans.). Istanbul: Northern Publications.

Günör, RB (2016). A Review of Bernard Mandaville’s Work Bees’ Tale. İdil Art and Language Journal , 5 (22), 521–536. http://doi.org/10.7816/idil-05-22-01

Harari, YN (2015). From Animals to Gods: Sapiens: A Brief History of the Human Kind . (E. Genç, Trans.). Istanbul: Collective Book.

Heylighen, F. (2007). Why is Open Access Development so Successful? Stigmergic organization and the economics of information.

Heylighen, F. (2010). The Science of Self-Organization and Adaptivity, 1–26.

Hobbes, T. (2014). Leviathan . (S. Lim, Trans.). Yapı Kredi Publications.

Hölldobler, B., & Wilson, EO (1990). The Ants . London: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

ICO. (2016). International Coffee Organization. Accessed at at http://www.ico.org/new_historical.asp

Mandeville, B. (1988). The Fable of the Bees or Private Vices, Publick Benefits, Vol. 1 (C. 1). Online Library of Liberty. Accessed at, http://oll.libertyfund.org/title/846

Nadeau, R. (1998). Spontaneous Order. In JB Davis (Ed.), Handbook of Economic Methodology (pp. 477–484). USA: Edward Elgar.

NatGeo. (2011). City of Ants. USA: National Geographic Wild.

Potts, J. (2003). Evolutioanary Economics an Introduction to The Foundation of Liberal Economic Philosophy . Accessed at on No.324

Richerson, PJ, & Boyd, R. (1999). The Evolutionary Origins of a Crude Superorganism. Human Nature , 10 (3), 253–289.

Romer, PM (2015). Mathiness in the Theory of Economic Growth. American Economic Review: Papers & Proceedings 2015, 105 (5), 89–93. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1257/aer.p20151066

Rousseau, J.-J. (2012). Community Agreement . (V. Günyol, Trans.). Istanbul: Turkey Is Bank Cultural Publications.

Smith, A. (2007). An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations . (SM Soares, Ed.), The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith (Digital Ed, C. 2). New York: Metalibri. http://doi.org/10.1057/9780230291652

Thaler, W. (2004). Ants: Nature’s Secret Power . Germany: ORF Enterprise.

Witt, U. (1997). Self-organization and economics what is new? Structural Change and Economic Dynamic , 8 , 489–507. www.zoomproperty.com

 

Kategoriler
Kütüphane Psikoloji Sosyoloji

Ben Nesli – Jean M. Twenge

Ben Nesli

İktisat teorilerinde “homo economicus” aksiyomu zamanlararası bireylerin ve toplumun tercihlerini statik olarak ele alıp değişimleri çoğunlukla göz ardı etse de hem birey hem de onun oluşturduğu toplum sürekli bir değişim içerisindedir. Bu konuda en büyük tartışmalar ve araştırmalar genellikle kuşakların farklı tercihlere sahip olduğunu ortaya koymak için kullanılan kuşak kavramlarında ortaya çıkmaktadır. Örneğin 2. Dünya Savaşı sonrası doğan Boomerlar (Savaş psikolojisi ile hızlı bir nüfus artışı yaşandığı için bu döneme Baby Boom denilmekte”, X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağı şeklinde tanımlanmaktadır. Tabi bu kuşakların benzer tercih örüntüleri ortaya koyduğu iddiasını destekleyen ve itirazlarda bulunan birçok çalışma da bulunuyor.

San Dieogo üniversitesi Psikoloji bölümünde profesör olarak çalışan 130’dan fazla akademik yayını ve  alanında 6 kitabı bulunan Jean M. Twenge’in dikkat çeken kitaplarından biri “The Generation of Me” Türkçeye “Ben Nesli” olarak çevrilen kitabıdır.

Bireyin zaman içerisinde değişimi toplumu değiştirmekte toplum yapısı da bireyleri yeniden modellemektedir. Bu açıdan Ben Nesli okuyanlara yeni nesil (1980-1990 sonrası doğan bireylerin nasıl düşündüğü ve hissettiği hakkında birçok ipucu sunuyor. Twenge kitabının başında aslında şu soruyu soruyor

Bugünün Gençleri Niçin Bu Kadar Özgüvenli ve İddialı Fakat Bir O Kadar da Depresif ve Kaygılı?

Soru basit olmasına rağmen oldukça önemli.

Özellikle farklı nesillerden birine aitseniz. Kitaptaki nesilden kastedilen ve incelenen bireyler, anlatılan hikayeler Amerikalı gençlerden oluşsa da 21. yüzyılda küreselleşmenin etkileri ile bu özellikleri birçok ülkede de görebiliyoruz. Türkiye, farklı sosyo kültürel faktörlere sahip olsa da “Ben Nesli (BN)” ni okuduğunuzda Türk gençleri ile Amerikan Gençlerinin nesil uyumu da gözünüze çarpacaktır.

Jean M. Twenge önce Ben Nesli’ni önceki nesiller ile karşılaştırıyor(2. Dünya savaşı sonrası doğan Patlama Nesli (Baby Boom), Patlama neslinin çocukları X nesli ) kişilik özelliklerini ortaya çıkarıyor sonra da neslin iyileştirilmesi gereken yönlerine dair politika önerilerinde bulunuyor. Bir başka bölümde ise Ben Nesli (BN) çocuklarının özellikleri ile nesil farklılığı yaşayanlar arasında nasıl uyum sağlanacağına yönelik fikir üretiyor.

Twenge’e Göre Ben Nesli’nin Genel Özellikleri

Jean M. Twenge’ e göre BN’nin bazı başat konulara bakış açısı şöyle:

 • Öz saygı ile ilgili eğitim programlarına, TV programlarına ve aile eğitimine maruz kalan BN, benliğe çok önem atfediyor. (Bencil)
 • BN, her şeyi gerçekleştirebileceğini düşünürken bunu da çok kolay başarabileceğine inanıyor.
 • BN, hayallerini ve hayatını değerlendirdiğinde tatminsizlik duyuyor.
 • BN, politik olaylara karşı daha az duyarlı, toplumun ve dünyanın siyaset ile değiştirilemeyeceğini düşünüyor. (Apolitik)
 • BN, toplumsal cinsiyet konusunda önceki nesillere göre daha çok bilgili, kadınlar toplumda daha fazla yer alırken erkekler de ev işlerinde daha yardım eder hale geliyor. (Toplumsal cinsiyet eşitliğinin farkında)
 • BN, fedakarlığın veya çok çalışmanın hayatlarında çok büyük bir değişime yol açmayacağını düşünüyor.
 • BN, LGBT haklarına daha fazla saygı duyuyor.
 • BN, romantik duygusal ilişkilerden kaçınırken, ilişkiyi daha çok takılmak olarak algılıyor ve özellikle evlilik öncesi cinselliğin yaşanması gerektiğini savunuyor. Tek gecelik ilişki (one night stand gibi.)
 • BN, açık sözlü olmayı “aklından geçeni” söylemeyi seviyor ve başkalarının da böyle davranmasını istiyor.
 • BN, yaşadıkları için genellikle başkalarını/kaderi suçluyor.
 • BN, cinsel hastalıklara ve istenmeyen gebeliklere karşı daha bilinçli davranıyor. Buna rağmen çoklu partneri olanların hastalığa yakalanma riski yükseliyor.
 • BN, düzenli bir işten çok fazla tatmin olmuyor. İş değiştirmeyi yeni şeyleri denemeyi istiyor. Üniversiteden mezun olur olmaz yüksek bir pozisyonda bir iş ve dolgun maaş bekliyor.

Ayrıca: https://erkancakir.net/2015/03/11/ben-nesli-jean-m-twenge/