Çalışmalar

Çalışmalarımı okumak için Researchgate profil sayfamı kullanabilirsiniz.

https://www.researchgate.net/profile/Sefa_Erkus

Görevler

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Karamelikli Hüseyin, Erkuş Sefa (2017). Döviz Kurunun Türkiye ile Yunanistan İkili Ticaretine Asimetrik Etkileri. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 928-938. (Yayın No: 4032195)
 2. İkiz Ahmet Salih, Erkuş Sefa (2017). Determinants of World Cotton Price Does Market Clear. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 5(18), 2131-2149., Doi: 10.7816/ulakbilge-05-18-11 (Yayın No: 5117135)
 3. Karamelikli Hüseyin, Erkuş Sefa (2016).  TURİZM SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE NİN BÜYÜME ORANI ÜZERİNDEKİ ASİMETRİK ETKİSİ.  International Journal of Management Economics and Business, 12(29), 1-15., Doi: 10.17130/ijmeb.20162922020  (Yayın No: 2831708)
 4. Aytemiz Levent, Erkuş Sefa (2015).  Vergi Politikaları Bağlamında Yerel Yönetimler Arası Çevre Vergisi Rekabeti.  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(12), 181-195. (Yayın No: 2441897)

Kitap Bölümleri

 1. Evrimsel İktisat, Bölüm adı:(Karıncaların Masalı ve Evrimsel İktisat) (2019)., Erkuş Sefa, Sobiad Hukuk ve İktisat Araştırma Yayınları, Editör:Coşkun Can Aktan, Serdar Yay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 213, ISBN:978-605-68961-3-2, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 5117291)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 1. Erkuş Sefa, (2021). Çevrimiçi Ortamlar Cinsiyete Dayalı Ücret Farkını Kapatır Mı? İki Alan Deneyinden Kanıt. 7. International Conference on Economics (IceTea2021 Conference) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7111679)
 2. Erkuş Sefa, Karamelikli Hüseyin (2017). Doğrudan Yabancı Yatırım ve İş Yapma Ortamı: Bir Panel Veri Analizi. 1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Resscongress 2017), 349-349. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4032629)
 3. Erkuş Sefa, Karamelikli Hüseyin (2017). Türkiye ile Çin İkili Ticaretinde Reel Döviz Kurunun Asimetrik Etkileri. 1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (Resscongress 2017) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4032723)
 4. Erkuş Sefa, Afsal Mahmut, Barutçu Emre (2017). Türkiye de İstihdam Yaratmayan Büyümenin Ampirik Analizi. RessCongress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3679175)
 5. Erkuş Sefa, Karamelikli Hüseyin, AYTEMİZ LEVENT (2017). Avrasya Ülkelerinde Küreselleşme, Kurumlar ve İktisadi Büyüme. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi (ICMEB2017), 76-76. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4032441)
 6. Erkuş Sefa, Karamelikli Hüseyin (2017). Döviz Kurunun Türkiye ile Yunanistan İkili Ticaretine Asimetrik Etkileri. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Kongresi (ICMEB2017) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4032344)
 7. Erkuş Sefa, Akın Cemil Serhat, Akar Başak Gül (2016).  Demokrasi ve Ekonomik Özgürlüğün Gelir Dağılımı Üzerine Olan Etkisi.  5. International Conference on Economics ( ICE-TEA 2016) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2912270)
 8. Erkuş Sefa, GGemrik Sevil, Aytemiz Levent (2016).  Türkiye de Büyüme ve İşsizlik İlişkisi  Okun Yasasının Asimetrik Analizi.  1st International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2912275)
 9. Rukiye Özkan,Erkuş Sefa, Aytemiz Levent (2016).  Türkiye  de Süt ve Süt Ürünleri Arzını Etkileyen Faktörlerin Analizi.  1st International Conference on Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2912284)
 10. Akın Cemil Serhat,Erkuş Sefa (2016).  Kurumsal Kalitenin Ekonomik Kalkınma Üzerine Olan Etkisi.  7th International Conference of Political Economy (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2912259)
 11. Erkuş Sefa, Karamelikli Hüseyin (2016).  Türkiye de Tüketici Fiyatları ile Ham Petrol Fiyatları Arasındaki İlişkinin Asimetrik Analizi.  Euroasian Conference on Business and Economics IV (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2912262)
 12. Erkuş Sefa, Karamelikli Hüseyin (2016).  Avrasya Ülkelerinde Doğrudan Yabancı Yatırım ve Politik İstikrar İlişkisi.  2nd International Congress on Economics, Finance and Energy (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2842582)
 13. Erkuş Sefa, Karamelikli Hüseyin (2016).  Türkiye de Demokrasi ve İktisadi Büyüme Arasındaki Uzun Dönemli İlişki.  International Turgut Ozal Congress on Business, Economics and Political Science-INTOCBEPS II, 488-497. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2831703)

Projelerde Yaptığı Görevler:

 1. Demokrasi  Ekonomik Özgürlük ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 01/05/2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
 2. Karabük İhracat Koçluğu Projesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, , 01/09/2015 – 31/12/2015 (ULUSAL)

Sertifika

 1. EAEPE SUMMER SCHOOL 2015 , Capitalism,Inequality and (Un)Sustainable Development, University Roma Tre, Department of Economics/ Roma /İTALYA, Sertifika, 06.07.2015 -10.01.2016 (Uluslararası)
 2. 14. Uluslararası Ekonomi Yaz Semineri – 2015, Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi I / II – dersleri çerçevesinde panel veri ekonometrisi analiz yöntemleri, Pamukkale Üniversitesi / Denizli / TÜRKİYE, Sertifika, 31.08.2015 -11.09.2015 (Uluslararası)
 3. 13. Uluslararası Ekonomi Yaz Semineri – 2014, Uygulamalı Doğrusal Zaman Serisi Analizi – I dersi çerçevesinde verilen zaman serisi ekonometrisi dersleri., Pamukkale Üniversitesi/ Denizli /TÜRKİYE, Sertifika, 18.08.2014 -22.08.2014 (Uluslararası)

Kurs

 1. University of Oxford, Experimental Methods Course – Prof. Dr. Raymond Duch, Online Platform – Zoom , Kurs, 28.04.2021 -17.06.2021 (Uluslararası)
 2. University of Zurich, Topics in Experimental and Behavioral Economics – Prof. Dr. Ernst Fehr, Online Platform – Zoom, Kurs, 26.02.2021 -30.04.2021 (Uluslararası)

Sertifika

 1. 2021 İnes Ekonometri ve İstatistik Kış Semineri, Mikro Ekonometri Kursu – Prof. Dr. Ebru Çağlayan Akay, Online Platform – Zoom, Seminer, 13.02.2021 -14.06.2021 (Ulusal)
 2. II. TEK-ES Online Ekonomi Seminerleri, Oyun Teorisi – Doç. Dr. Levent Koçkesen, Online Platform – Zoom, Seminer, 31.05.2021 -04.06.2021 (Ulusal)

Üyelik

Economics Science Association – ESA

Hakemlik