Matematiksel İktisat

Matematiksel İktisat Dersi


 1. Arz ve Talep Uygulamaları
 2. Devlet Müdahalesi
 3. Esneklikler
 4. Walras Kanunu ve Bütçe Kısıtı
 5. Fayda ve Üretim Maksimizasyonu
 6. Harcama-Minimizasyonu/ Maliyet Minimizasyonu

Vize Sınav Örnek Sorular 1; Vize Sınav Örnek Sorular 2

FİNAL KONULAR

 1. İntegral yardımıyla İktisadi hesaplamalar (Tüketici rantı, Üretici rantı ve hasıla) -1
 2. İntegral yardımıyla İktisadi hesaplamalar (Tüketici rantı, Üretici rantı ve hasıla) -2
 3. Toplam Türev Yaklaşımı ile İktisadi Hesaplamalar
 4. Toplam Türev Yaklaşımı ile İktisadi Hesaplamalar
 5. Final Sınavı