Refah İktisadı

Refah İktisadı Ders Notları

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]Örnek Test Sorusu

 • I-Pareto Optimalite
 • II- Refah iktisadının ikinci teoremi
 • III- Sözleşme Eğrisi
 • IV- Refah İktisadının birinci teoremi
 • V- Mutlak Eşitlik Eğrisi
 1. İki bireyin ve devletin olduğu bir ekonomi düşünün. Bu ekonomi için  yukarıdaki kavramlardan hangisi veya hangilerinin geçerli olduğu varsayılabilir?
 • a) I-III-V
 • b) II-IV-V
 • c) Hepsi
 • d) I-II-III-V
 • e)Hiçbiri

Cevap nedir?

Zorluk seviyesi: Çok Kolay-Kolay-Orta-Zor-Çok Zor

[/box]

Vize

[box type=”success” align=”” class=”” width=””] Bazı sorular?

 • Devlet neden vardır?
 • Devlet ve hükumet aynı şey midir?
 • Neden vergi öderiz?
 • Doğrudan ve dolaylı vergilerin ekonomiye etkileri aynı mıdır?
 • Vergi afları ekonomik olarak iyi midir?
 • Laffer eğrisi ( İbni-Haldun Eğrisi) nedir?
 • Vergi türleri nelerdir?

[/box]

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]Belgesel /Video Önerisi

 • Tarihte Amerika’nın İngiltere’den neden bağımsızlık istediğini ve bağımsızlığa giden yolda meydana gelen olayları araştırın. (Çay vergisi) (Andrew Marr’s Büyük Dünya Tarihi Belgeseli)
 • Tarihte Hindistan’ın İngiltere’den neden bağımsızlık istediğini ve bağımsızlığa giden yolda meydana gelen olayları araştırın. (Tuz Yürüyüşü) (Andrew Marr’s Büyük Dünya Tarihi Belgeseli)
 • Türkiye’de ve Dünyada Mustang fiyatı: https://www.youtube.com/watch?v=_JHrtxdbc8c

Kitap Önerisi

 • Vergi Sistemini Anlama Kılavuzu – Dr. Ozan Bingöl

[/box]

[box type=”success” align=”” class=”” width=””] Bazı Sorular

 • Refah iktisadının birinci teoremi nedir?
 • Refah iktisadının ikinci teoremi nedir?
 • Anlaşma eğrisinin sosyal-siyasal kökeni nedir?

[/box]

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]Kitap Önerisi

 • Bir Adalet Teorisi – John Rawls (Link)

[/box]

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]Kitap Önerisi

 • 21. Yüzyılda Kapital – Thomas Piketty (Link)
 • Küresel Eşitsizlik – Branko Milanovic (Link)
 • Eşitsizliğin Bedeli – Joseph E. Stiglitz (Link)

[/box]

Final

Üretimde Etkinlik : Soru ve Çözüm-

Piyasa Başarısızlıkları

Tekelleşme, Kartel, Tröst ve Oligopol

Dışsallıklar (Dışsallık, Pigoucu vergilendirme, Coase Çözümü)

Dışsallıklar devam : Ayrıca Erdal Ünsal Mikro İktisat kitabı veya başka bir kitaptan dışsallık konusunun grafikleri

Tragedy of Commons

 • Sanal Su Ekonomisi
 • Kyoto Protokolü

Kamu Malları ve Bedavacılık Sorunu

Moral Hazard – Ahlaki Zafiyet

Ahlaki Tehlike 2

Asimetrik Bilgi (Sayısal örnek ve beklenen değer)

 • Limon Problemi
 • Sigorta, Kasko, Expertiz raporu

Ek Kaynaklar:

 • Microsoft ve