İktisatçı Şakaları ve İktisadi Fıkralar

İktisat ve iktisatçılar genellikle insanı sıkan ve kafa karıştıran şeylerden bahsederler. Gayri safi milli hasıla, toplam faktör verimliliği, azalan marjinal teknik ikame oranı bla bla bla… Sürekli varsayımlarda bulunan, genellikle varsayımların çoğu gerçekleşmeyen ekonomistler hakkında dünyanın dört bir tarafında yapılan şakalar ve fıkraları sayfada toplamaya çalışacağım. Siz de yorum kısmına kendi bildiklerinizi yazabilirsiniz…


İktisatçının İyisi 

“İyi bir iktisatçı, dün yaptığı tahminin bugün neden başarısız olduğunu en iyi şekilde açıklayabilen kişidir.”


İktisatçı Kimdir? 

Bir iktisatçı, ne hakkında konuştuğunu bilmeyen ama sana bunu senin suçun gibi hissettiren kişidir.

An economist is someone who doesn’t know what he’s talking about – and make you feel it’s your fault


İktisatçıya göre Doğal İşsizlik Oranı Nedir?

“Kabul edilebilir” işsizlik , devlette çalışan ekonomistin halen işi olmasını sağlayan oran anlamına gelir.”

The Natural Rate of Unemployment

Newlan’s Truism: An “acceptable” level of unemployment means that the government economist to whom it is acceptable still has a job.


Ceteris Paribus

Soru: Bir ampulü değiştirmek için kaç iktisatçı gerekir?

Cevap: Sonsuz sayıda. Biri ampulü değiştirirken diğerleri her şeyi sabit tutmaya çalışır.


İktisadın Birinci ve İkinci Yasası Nedir?

İktisadın Birinci yasası: Her iktisatçıya karşılık onun dediğinin tam tersini söyleyen başka bir iktisatçı vardır.

İktisadın İkinci yasası: İkisi de hatalıdır!

The First Law of Economics: For every economist, there exists an equal and opposite economist.

The Second Law of Economics: They’re both wrong.


İktisatçı ve Ekonometrici Arasındaki Fark Nedir?

İktisatçı, ekonomi hakkında yanlış tahminlerde bulunduğu için ödeme yapılan eğitim almış uzmandır.

Ekonometrici, bilgisayar kullanarak ekonomi hakkında yanlış tahminde bulunması için ödeme yapılan eğitimli uzmandır.

An economist is a trained professional paid to guess wrong about the economy.

An econometrician is a trained professional paid to use computers to guess wrong about the economy.


Tanrı iktisatçıları neden yarattı?

Soru: Tanrı neden iktisatçıları yaratmıştır?

Cevap: Hava durumu tahminlerinin daha iyi görünmesi için.


İktisat Nedir?

İktisat, birbirinin tam zıttı şeyler söyleyen iki insanın da Nobel Ödülü alabildiği tek bilim dalıdır.

Economics is the only field in which two people can get a Nobel Prize for saying exactly the opposite thing.


Beşeri Sermayenin Değeri Nedir?

Mühendisler ve Bilim İnsanları asla şirket yöneticileri karar para kazanamayacak. Buyrun size bunun neden doğru olduğunu açıklayan matematiksel ispat:

Postulat 1: Bilgi güçtür!

Postulat 2: Zaman paradır! (Vakit nakittir!)

Her mühendisin bildiği üzere

Emek/ Zaman = Güç

Bilgi = Güç ve Zaman = Para olduğu için, şu denklemi elde ederiz:

Emek / Para = Bilgi

Denklemi para için çözersek, şunu elde ederiz:

Emek / Bilgi = Para

Bu yüzden, bilgi sıfıra yaklaştıkça, emekten bağımsız olarak para sonsuza yaklaşır.

Sonuç: Ne kadar az bilirseniz o kadar para kazanırsınız!

Value of human capital

Engineers and scientists will never make as much money as business executives. Now a rigorous mathematical proof that explains why this is true:

Postulate 1: Knowledge is Power.
Postulate 2: Time is Money.

As every engineer knows,

Work
———- = Power
Time

Since Knowledge = Power, and Time =Money, we have

Work
——— = Knowledge
Money

Solving for Money, we get:

Work
———– = Money
Knowledge

Thus, as Knowledge approaches zero, Money approaches infinity regardless of the Work done.
Conclusion: The Less you Know, the more money you Make.


Kaynaklar:

https://www.uh.edu/~trdegreg/econjoke.htm