İktisatçı Şakaları ve İktisadi Fıkralar

İktisat ve iktisatçılar genellikle insanı sıkan ve kafa karıştıran şeylerden bahsederler. Gayri safi milli hasıla, toplam faktör verimliliği, azalan marjinal teknik ikame oranı bla bla bla… Sürekli varsayımlarda bulunan, genellikle varsayımların çoğu gerçekleşmeyen ekonomistler hakkında dünyanın dört bir tarafında yapılan şakalar ve fıkraları sayfada toplamaya çalışacağım. Siz de yorum kısmına kendi bildiklerinizi yazabilirsiniz…


Ekonomistin İyisi – 1

“İyi bir ekonomist, dün yaptığı tahminin bugün neden başarısız olduğunu en iyi şekilde açıklayabilen kişidir.”


İktisatçıya göre Doğal İşsizlik Oranı Nedir?

“Kabul edilebilir” işsizlik oranı, hükumete bağlı ekonomistin halen kabul edilebilir bir işi olduğu anlamına gelir.”

The Natural Rate of Unemployment

Newlan’s Truism: An “acceptable” level of unemployment means that the government economist to whom it is acceptable still has a job.


Ceteris Paribus

Soru: Bir ampulü değiştirmek için kaç iktisatçı gerekir?

Cevap: Sonsuz sayıda. Biri ampulü değiştirirken diğerleri her şeyi sabit tutmaya çalışır.


Tanrı iktisatçıları neden yarattı?

Soru: Tanrı neden iktisatçıları yaratmıştır?

Cevap: Hava durumu tahminlerinin daha iyi görünmesi için.


İktisat Nedir?

İktisat, birbirinin tam zıttı şeyler söyleyen iki insanın da Nobel Ödülü alabildiği tek bilim dalıdır.

Economics is the only field in which two people can get a Nobel Prize for saying exactly the opposite thing.


Beşeri Sermayenin Değeri Nedir?

Mühendisler ve Bilim İnsanları asla şirket yöneticileri karar para kazanamayacak. Buyrun size bunun neden doğru olduğunu açıklayan matematiksel ispat:

Postulat 1: Bilgi güçtür!

Postulat 2: Zaman paradır! (Vakit nakittir!)

Her mühendisin bildiği üzere

\frac{Emek}{Zaman}=Güç

Emek/ Zaman = Güç

Bilgi = Güç ve Zaman = Para olduğu için, şu denklemi elde ederiz:

Emek / Para = Bilgi

Denklemi para için çözersek, şunu elde ederiz:

Emek / Bilgi = Para

Bu yüzden, bilgi sıfıra yaklaştıkça, emekten bağımsız olarak para sonsuza yaklaşır.

Sonuç: Ne kadar az bilirseniz o kadar para kazanırsınız!

Value of human capital

Engineers and scientists will never make as much money as business executives. Now a rigorous mathematical proof that explains why this is true:

Postulate 1: Knowledge is Power.
Postulate 2: Time is Money.

As every engineer knows,

Work
———- = Power
Time

Since Knowledge = Power, and Time =Money, we have

Work
——— = Knowledge
Money

Solving for Money, we get:

Work
———– = Money
Knowledge

Thus, as Knowledge approaches zero, Money approaches infinity regardless of the Work done.
Conclusion: The Less you Know, the more money you Make.