IKT102 – İktisada Giriş II

Dersin Amacı

İktisada Giriş II dersi makro iktisadi analiz ve politikalara giriş dersidir. IKT102 dersinin amacı öğrencilerin önemli makro ekonomik sorunları net ve eleştirel şekilde analiz etmelerini sağlamaktır. Ders boyunca makro ekonomik analiz yöntemleri ve araçları tanıtılarak, analitik araçlarla güncel ekonomi politika ile ilgili konular analiz edilecektir. İktisada Giriş II dersinde genel olarak i) milli gelirin belirlenmesi, ii) ekonomik büyüme, iii) işsizlik, iv) enflasyon, v) para ve maliye politikalarının ekonomiyi nasıl etkilediğine odaklanılmaktadır.

Bu ders, öğrencilerin günlük gazetelerde ve dergilerde yer alan ekonomi haberlerini, köşe yazılarını, televizyon ve radyo haber programlarını izlediklerinde içeriği anlama ve ekonomik analizin doğruluğunu değerlendirme konusunda yeni bir beceri kazanmalarını amaçlamaktadır

İktisat eğitimin en iyi yanı sizi iktisatçıların yalanlarından korumasıdır

İktisada Giriş II dersinin sonunda öğrencilerin başlıca ekonomik terimleri öğrenmesi, piyasaların işleyişi ve dünya ekonomisi hakkında bir anlayış geliştirmeleri beklenmektedir.

Bu dersin önemli bir amacı, her öğrenciyi mümkün olduğu kadar “bir iktisatçı gibi düşünme” yolunda ilerletmektir.

Ders İzlencesi

 • Hafta 1: Makroekonomiye Giriş: Makroekonomi nasıl ortaya çıktı?
 • Hafta 2: Makroekonomide Temel Kavramlar
 • Hafta 3: Milli Gelir Ölçüm Yöntemleri: GSYİH, GSMH, Kişi Başı Milli Gelir; Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri ve farkları nelerdir?; Nominal ve Reel GSYİH farkı nedir?
 • Hafta 4: Enflasyon
 • Hafta 5: İşsizlik
 • Hafta 6:
 • Hafta 7: Vize Sınavları
 • Hafta 8: Para Politikası
 • Hafta 9: Maliyet Politikası
 • Hafta 10:
 • Hafta 11:
 • Hafta 12: 
 • Hafta 13: 
 • Hafta 14:

Ders Kaynakları

İktisada Giriş 2 dersi, Makro ekonomiye giriş niteliğinde olduğu için makro ekonomi kitaplarından da yararlanabilirsiniz. Bu derste verilen teorik bilgiler tanımları kitaplardan ya da internetteki birçok ücretsiz kaynaktan bulabilirsiniz.

Açık öğretim fakültesinin kitaplarına ait linkler için tıklayınız:

Bu ders kapsamında makroekonomiyi analiz edebilmek için giriş seviyesinde ders kitabı haricinde tavsiye edebileceğim bazı kitaplar şunlar:

Sosyal Medyada Takip Edilmesi Gereken Ekonomistler

Bilinmesi Gereken Kavramlar

Bilinmesi gereken her kavramla ilgili sınavlarınızda en az 1 soru gelecektir.

Büyüme

 • GSYİH – Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (İngilizce: Gross Domestic Product (GDP))
 • Reel GSYİH
 • Nominal GSYİH
 • Satın Alma Gücüne Göre GSYİH
 • Kişi Başı GSYİH
 • 70 Kuralı

Enflasyon

 • Enflasyon (İngilizce: Inflation)
 • Deflasyon (İngilizce: Deflate + Inflastion)
 • Stagflasyon (İngilizce: Stagnation + Inflation)
 • Hiperenflasyon (İngilizce:Hyper + Inflation )
 • Shrinkflasyon (İngilizce: Shrinking + Inflation)
 • Slumpflasyon

İşsizlik

 • Okun Yasası
 • Phillips Eğrisi