Sosyal Bilimler, pozitif bilimlere göre teorilerin test edilmesinin zor olduğu bir alandır. Buna rağmen yakın zamanda teknolojik gelişim başta olmak üzere disiplinler arası artan sayıda çalışma, sosyal bilimlerde ortaya atılan teorileri laboratuvar, alan deneyi ve doğal deneyler ile sınamaya başladı. Bu sayfada Massachusetts Institute of Technology yani bilinen adıyla...
Taş, Kağıt ve Makas Birçok Amerikan filminde karşılaştığımız bir sahne vardır. Filmde anlaşmazlığa düşen iki karakter göz göze gelir, görev veya anlaşmazlık söz konusu ile bir, iki, üç der ve eliyle taş, kağıt ya da makas şeklini seçer. Taş, Kağıt, Makas ( Rock, Paper,  Scissors -RPS) oyunu olarak bilinen bu...
Waldegrave Problem In the fifth chapter of Pierre R'emond de Montmort's book, published in 1713, "Essay d'analyse sur les jeux de hazard", there is a section with correspondence between Montmort and Nicolaus Bernoulli about the calculation of probability problems. These correspondences started in 1710 and continued until 1713. Among these...
Babil Talmud'u, Yahudi dininin ilk beş yüz yılı boyunca ceza ve medeni hukuk çerçevesinde belirlenmiş eski yasa ve geleneklerinin  derlemesinden oluşur. Medeni Hukuk çerçevesinde borçların geri ödenmesine dair bazı kuralların belirlenmiş olduğu Talmud'un Mishna (Mişna) bölümünde miras ve borçlar ile ilgili bir bölüm binlerce yıldır kafaları karıştırmaktadır. Borçları mallarından...