İktisatçılar için Python

print("İktisat, sosyal bilimlerin kraliçesidir.")

Giriş

İktisat neden sosyal bilimlerin kraliçesi olabilir ki? İktisadı diğer sosyal bilimlerden ayıran daha doğrusu onları diğer sosyal bilimlerin aksine daha “bilim” yapan şey hipotezlerini sınarken çoğunluklar kullandığı bilimsel metotlardır.

Çok uzun bir süredir, matematik ve istatistiksel yöntemler iktisadi analizleri yönlendirmekteydi. Ekonometri dediğimiz şey de iktisat teorisi, matematiksel iktisat ve istatistik yöntemlerin birleşmesinden oluşan bir metottan ibarettir. Analizlerinde çoğunluğu mühendis/fizikçilerin kullandığı modellerin varsayımlarına dayanan ekonometri yöntemlerini kullanan iktisatçıların yaptıkları analizler, analizleri sosyal bilimlere yön verir hale getirmiştir. Bu nedenledir ki psikoloji, sosyoloji,antropoloji, tarih,politik bilimler ve işletme gibi birçok alan iktisat çalışmalarına yoğun bir şekilde atıf vermektedir.

Bilgisayarların gelişmesi, çok büyük işlemleri çok kısa sürelerde yapabilmesi, evlerimize girmesi, işlerimizde yoğun bir şekilde kullanmaya başlamamıza paralel şekilde bilimsel çalışmalar için de büyük ufuklar açmakta.

Programlama sayesinde istatistik ve matematiği daha rahat bir araya getirerek iktisadi teorileri, hızlı ve efektif şekilde analiz edebilmeye başladık.

Bir iktisatçı olarak öğrendiğimiz iktisat, matematik, istatistik, ekonometri bilgilerini bir araya getirip kullanmamız gerektiğinde de genellikle ekonometri programlarına ya da diğer önemli hesaplama programlarına başvururuz.

En bilinen premium (paralı) ve freemium ( ücretsiz) programları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Matlab
  • RStudio
  • Python
  • Stata
  • Gauss
  • Eviews
  • Spss

Yukarıdaki kısa bilgileri verdikten sonra bu sayfanının ana amacına dönecek olursak:

  • İktisadi olayları analiz etmek için gerekli algoritmalar, nümerik metotları yazmak ve kullanmak
  • Matematikk veve istatistik kavramlarını, basit kodlama becerisi ile bir araya getirmek suretiyle hem kodlama becerisi hem de analiz becerisini ilerletmek.

Farklı gruplar ve kişiler Pyhon’ı öğrenme ve iktisadi olaylara uyarlama konusunda çeşitli girişimlerde bulunuyor. Bunlardan en bilineni  çalışmalarından oldukça yararlanacağımız Prof. Dr. ThomasJ. Sargent ve Prof. Dr. John Stachurski’dir.

Python

Burada sizlere temel kod yazımından bahsetmek yerine spesifik bir dil seçmeyi tercih edeceğim.. Bu nedenle bu ders serisi kapsamında kullanılacak kodlama dili olarak Python seçtim.

Python’u kişisel olarak seçme sebeplerim arasında Python ile yazılan kodlamaları okurken ve yazarken rahat olmamdan kaynaklanıyor. Ayrıca birçok üniversite öğrencilerine kodlama yazmayı Python ile öğretmektedir. (bakınız, Zelle (2016). An Intruductiton to Computer Programming))