Deney Nedir?

0
24

Deney Nedir?

Deney denildiğinde insanların aklına ilk olarak gelen şeylerin başında laboratuvar gelmektedir. Deneysel araştırma esasında fizik, kimya, biyoloji, tıp ve diğer bilimsel alanlarda başvurulan bir yöntemdir. Bir deney için en az iki şey değişken gerekmektedir. Bir bağımlı değişken ve bir bağımsız değişken. Deneysel çalışmada bağımsız değişken manipüle edilir ve bu manipülasyonun bağımlı değişken üzerindeki etkisi incelenir. Söz konusu laboratuvar deneyi olduğunda bu iki değişken haricindeki diğer tüm değişkenler kontrol altında tutulur. Nedensellik ilintisini anlamak için hangi manipülasyonların ve kontrollü testin kullanılacağı deney tasarımına bağlı olarak değişir. Genellikle bir veya birden başka değişken manipüle edilerek bağımlı değişkene etkisi belirlenmeye çalışılır.

Kısaca deneysel araştırma, araştırmacının diğer değişkenleri kontrol altında tutup, bir veya daha fazla bağımsız değişkeni manipüle ederek onların bağımlı değişken üzerine etkisini sistematik ve bilimsel yaklaşım altında araştırmasıdır.

Randomize Kontrollü Araştırmalar

Deneysel metot, yüzlerce yıldır pozitif bilimlerde kullanılmaktadır. Sosyal bilimciler de geçtiğimiz otuz yılda artan şekilde deneysel yöntemi sıklıkla kullanmaya başlamıştır. Deney türleri arasında rassal kontrollü çalışmalar (randomize controlled trials – RCT) eğitime katılımı arttırmadan, istihdam oranlarını yükseltmeye, suç oranlarını düşürmeden, düşük gelirli insanların hayat standartlarını yükseltmeye yönelik politikaların tasarlanmasında yoğun şekilde kullanılmaktadır.

Subscribe
Notify of
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments